รอเบิร์ต ฮุก (อังกฤษ: Robert Hooke; 18 กรกฎาคม พ.ศ. 1635 - 3 มีนาคม พ.ศ. 1703) เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเจ้าของคำพูดที่ว่า “ความจริงเท่านั้นที่รู้” เป็นผู้ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องพบเซลล์ในจุกไม้คอร์ก และอีกไม่นานก็พบในเนื้อเยื่อพืชที่ยังมีชีวิต เขาเป็นผู้บัญญัติคำว่า "เซลล์" ขึ้นเป็นครั้งแรก

รอเบิร์ต ฮุก

ฮุกได้ค้นพบกฎของฮุกว่าด้วยเรื่องความยืดหยุ่นและแรงเครียดในสปริง เขาได้พัฒนาสปริงสมดุล (hairspring) ขึ้น ซึ่งต่อมานำไปใช้ในการประดิษฐ์นาฬิกา เพื่อให้ได้ความเที่ยงตรงดีพอจะยอมรับได้ ปี ค.ศ. 1665 ฮุกได้ตีพิมพ์ผลงานเรื่อง Micrographia ซึ่งมีภาพวาดจากการสังเกตการณ์ผ่านกล้องจุลทรรศน์มากมาย รวมถึงผลสังเกตการณ์ทางด้านชีววิทยาเบื้องต้น ฮุกเรียกชื่อหน่วยย่อยที่สุดของสิ่งมีชีวิตว่า "เซลล์" จากผลการสังเกตเซลล์ในพืช ซึ่งเขาเห็นว่ามีลักษณะคล้ายหัองพักของเหล่านักบวช ซึ่งเรียกกันว่า เซลลูลา (cellula) นอกจากนี้ ฮุกยังเป็นสถาปนิกคนสำคัญ โดยได้เป็นผู้สำรวจลอนดอนอย่างเป็นทางการหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ในปี ค.ศ. 1666 และนำเสนอผังเมืองใหม่ของลอนดอน ร่วมกับสถาปนิกอีกสองคนคือ แวเลนไทน์ ไนต์ และริชาร์ด นิวคอร์ต ฮุกเป็นผู้ออกแบบอาคารสำคัญหลายแห่งเช่น โรงพยาบาล Bethlem Royal, อาคารราชวิทยาลัยแห่งนักฟิสิกส์ และ Ragley Hall ในวอริกเชอร์ เป็นต้น

แหล่งข้อมูลอื่น แก้