รอยเว้าเซมิลูนาร์

รอยเว้าเซมิลูนาร์ หรือ รอยเว้าโทรเคลียร์ (อังกฤษ: Semilunar notch, Trochlear notch, Greater sigmoid cavity; ละติน: incisura semilunaris) เป็นรอยเว้าขนาดใหญ่บนกระดูกอัลนา เกิดจากโอเลครานอน โพรเซส (olecranon) และโคโรนอยด์ โพรเซส (coronoid process) และทำหน้าที่เป็นบริเวณรองรับกับโทรเคลียร์ (trochlea) ของปลายกระดูกต้นแขน

รอยเว้าเซมิลูนาร์
(Semilunar notch)
ส่วนต้นของกระดูกอัลนา มุมมองทางด้านข้าง (รอยเว้าเซมิลูนาร์อยู่ตรงกลางภาพด้านบน)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินincisura trochlearis ulnae, incisura semilunaris ulnae
TA98A02.4.06.006
TA21235
FMA23619
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

ประมาณตรงกลางของรอยเว้านี้เป็นรอยขรุขระแบบฟันเลื่อยซึ่งเป็นบริเวณรอยต่อของโอเลครานอนและโคโรนอยด์ โพรเซส

รอยเว้านี้เว้าในแนวบนลงล่าง และแบ่งออกเป็นส่วนใกล้กลางและส่วนด้านข้างโดยสันตื้นซึ่งวิ่งจากยอดของโอเลครานอนไปยังยอดของโคโรนอยด์ โพรเซส โดยส่วนใกล้กลางจะมีขนาดใหญ่กว่าและค่อนข้างเว้าในแนวขวาง และส่วนด้านข้างจะนูนในด้านบนและค่อนข้างเว้าในด้านล่าง

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้