รอยนูนซูปรามาร์จินัล

รอยนูนซูปรามาร์จินัล[1] (อังกฤษ: Supramarginal gyrus, Gyrus supramarginalis) เป็นส่วนหนึ่งของสมองกลีบข้าง ที่น่าจะมีบทบาทในการรับรู้และการประมวลผลทางภาษา รอยโรคในสมองเขตนี้อาจทำให้เกิดภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก (Receptive aphasia) หรือ transcortical sensory aphasia[2][3]

Brain: รอยนูนซูปรามาร์จินัล (Supramarginal gyrus)
Gehirn, lateral - Hauptgyri beschriftet.svg
มุมมองด้านข้างสมองมนุษย์ รอยนูนหลัก ๆ มีป้ายบอกชื่อ
Gray726 supramarginal gyrus.png
ผิวด้านข้างของของซีกสมองด้านซ้าย มองจากด้านข้าง รอยนูนซูปรามาร์จินัลมีสีส้ม
Latin Gyrus supramarginalis
Gray's subject #189 823
NeuroNames hier-90

ภาพต่างๆแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถและอ้างอิงแก้ไข

  1. "ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (คอมพิวเตอร์) รุ่น ๑.๑", ให้ความหมายของ gyrus ว่า "รอยนูน"
  2. Transcortical sensory aphasia (ตัวย่อ TSA) มีเหตุเกิดจากความเสียหายบางจุดในสมองกลีบขมับ โดยทั่ว ๆ ไป aphasia หมายถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสมองทำให้เกิดความเสียหายในการเข้าใจหรือการใช้ภาษา คนไข้ TSA มีความลำบากในการเข้าใจภาษาและในการเรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ มักจะกล่าวคำพูดลอย ๆ และมีภาวะ paraphasia อาการเหล่านี้คล้ายกับอาการคนไข้ภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก (Receptive aphasia) แต่ว่าคนไข้ TSA ยังสามารถกล่าวตามคำพูดของคนอื่นและมีอาการพูดเลียน (echolalia) หรือการกล่าวคำพูดเลียนเชิงบีบบังคับ (compulsive repetition)
  3. Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B. and Mangun, G.R., Cognitive Neuroscience, the Biology of the Mind, third edition, 2009, W.W. Norton, publishers. pgs. 395-401

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข