รอยทึบแบบกระจกฝ้า

รอยทึบแบบกระจกฝ้า (อังกฤษ: ground glass opacity, GGO) เป็นสิ่งตรวจพบแบบไม่จำเพาะอย่างหนึ่งที่เห็นได้จากการตรวจภาพถ่ายรังสีปอดทั้งแบบปกติ (plain film chest radiography) และจากการทำซีทีสแกน เป็นการบ่งชี้ว่าถุงลมในบริเวณนั้นถูกเติมเต็มด้วยสารน้ำซึ่งอาจเป็น exudate หรือ transudate แทนที่จะเป็นอากาศตามปกติ

High-resolution CT: increase in density in areas of ground glass and air trapping in lower lobes in patients with hypersensitivity pneumonitis.