โรมุลุสและแรมุส

(เปลี่ยนทางจาก รอมิวลุส และรีมุส)

โรมุลุส (ละติน: Romvlvs; 771 ปีก่อนคริสต์ศักราช[1] - 717 ปีก่อนคริสต์ศักราช) และ แรมุส (ละติน: Remvs; 771 ปีก่อนคริสต์ศักราช - 753 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นบุคคลในเรื่องปรัมปราเกี่ยวกับการก่อตั้งกรุงโรม ทั้งสองเป็นบุตรชายฝาแฝดของเรอา ซิลวิอา นักบวชหญิงพรหมจรรย์ กับมาร์ส เทพเจ้าแห่งสงคราม

รูปหล่อสำริดแสดงโรมุลุสและแรมุสซึ่งมีแม่หมาป่าเป็นผู้เลี้ยงดู
แผ่นเงินรูปโรมุลุสและแรมุส สมัยศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช

ตำนานการก่อตั้งกรุงโรมปรากฏอยู่ในบันทึกของพลูทาร์ก นักปราชญ์กรีก และลิวี นักประวัติศาสตร์ชาวโรมัน โดยตำนานกล่าวว่า โรมุลุสและแรมุสถูกทิ้งไว้ริมแม่น้ำไทเบอร์มาตั้งแต่แบเบาะ และเติบโตขึ้นจากการเลี้ยงดูของหมาป่า เมื่ออายุ 18 ปี โรมุลุสและแรมุสออกเดินทางจากหมู่บ้านเพื่อไปตั้งหมู่บ้านใหม่ หมู่บ้านของโรมุลุสชื่อ "โรม" หมู่บ้านของแรมุสชื่อ "รีมอเรีย" (ปัจจุบัน ไม่มีผู้ใดทราบตำแหน่งที่แน่นอนของหมู่บ้านนี้แล้ว) ต่อมาทั้งคู่เกิดขัดแย้งกันและได้ประลองกำลังกันเมื่อวันที่ 21 เมษายน 753 ปีก่อนคริสต์ศักราช และแรมุสเสียชีวิตในการประลองครั้งนั้น[2] ต่อมาโรมุลุสได้เป็นกษัตริย์องค์แรกของโรม

โรมุลุสปกครองกรุงโรมอยู่เป็นเวลา 38 ปี และหายสาบสูญไปหลังจากเกิดพายุอย่างกะทันหัน ตำนานกล่าวว่า โรมุลุสไปเกิดใหม่บนสวรรค์ในนามของ "กวิรีนุส" (Qvirinvs)

เชิงอรรถ

แก้
  1. คำนวณจากปีที่ก่อตั้งกรุงโรมและปีที่เสียชีวิต โดยพลูทาร์กบันทึกว่า กรุงโรมก่อตั้งเมื่อ 753 ปีก่อนคริสต์ศักราช ขณะนั้นโรมุลุสและแรมุสมีอายุ 18 ปี และโรมุลุสเสียชีวิตเมื่อ 717 ปีก่อนคริสต์ศักราช ขณะอายุ 53 ปี
  2. นักประวัติศาสตร์บางคนตีความบันทึกของพลูทาร์กว่า แรมุสถูกโรมุลุสฆ่าตาย