รหัสสถาบันสถิติศาสตร์และเศรษฐศึกษาแห่งชาติ (ฝรั่งเศส)

รหัสสถาบันสถิติศาสตร์และเศรษฐศึกษาแห่งชาติ (อังกฤษ: INSEE code) คือรหัสดัชนีตัวเลขที่สร้างขึ้นโดยสถาบันสถิติศาสตร์และเศรษฐศึกษาแห่งชาติฝรั่งเศส (Institut national de la statistique et des études économiques) เพื่อใช้ในการระบุสิ่งต่าง ๆ ที่รวมทั้งเทศบาลและจังหวัด นอกจากนั้นก็ยังใช้เป็นเลขประจำตัวประชาชนด้วย