รหัสต้นฉบับ

รหัสต้นฉบับ หรือ รหัสต้นทาง [1] หรือ ซอร์ซโคด (อังกฤษ: source code) หรืออาจจะเรียกว่า ซอร์ซ หรือ โคด คือข้อความที่เป็นชุดที่ถูกเขียนขึ้น และสามารถอ่านและเข้าใจได้ ใช้สำหรับภาษาโปรแกรม ในการเขียนโปรแกรมแบบใหม่ รหัสต้นฉบับนิยมเก็บไว้ในไฟล์หลายไฟล์แยกจากกัน เพื่อให้ง่ายในการเรียกใช้ส่วนย่อยของคำสั่งนั้น

ตัวอย่างรหัสต้นฉบับของ HTML ผสมกับ จาวาสคริปต์

ถึงแม้ว่ารหัสต้นฉบับถูกเขียนขึ้นในลักษณะที่ให้อ่านและแก้ไขได้ง่าย รหัสต้นฉบับจะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประมวลผลสำหรับคอมพิวเตอร์โดยคอมไพเลอร์สำหรับโปรแกรมนั้น หรือ คำนวณในทันทีโดยใช้อินเตอร์พรีเตอร์เข้ามาช่วย

ตัวอย่างของรหัส ภาษาซีแก้ไข

#include <stdio.h>
int main()
{
      printf("Hello world!\n");
      return(0);
}

อ้างอิงแก้ไข