รหัสต้นฉบับ หรือ รหัสต้นทาง [1] หรือ ซอร์สโค้ด[2] (อังกฤษ: source code) หรืออาจจะเรียกว่า ซอร์ส หรือ โคด คือข้อความที่เป็นชุดที่ถูกเขียนขึ้น และสามารถอ่านและเข้าใจได้ ใช้สำหรับภาษาโปรแกรม ในการเขียนโปรแกรมแบบใหม่ รหัสต้นฉบับนิยมเก็บไว้ในไฟล์หลายไฟล์แยกจากกัน เพื่อให้ง่ายในการเรียกใช้ส่วนย่อยของคำสั่งนั้น

ตัวอย่างรหัสต้นฉบับของ HTML ผสมกับ จาวาสคริปต์

ถึงแม้ว่ารหัสต้นฉบับถูกเขียนขึ้นในลักษณะที่ให้อ่านและแก้ไขได้ง่าย รหัสต้นฉบับจะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประมวลผลสำหรับคอมพิวเตอร์โดยคอมไพเลอร์สำหรับโปรแกรมนั้น หรือ คำนวณในทันทีโดยใช้อินเตอร์พรีเตอร์เข้ามาช่วย

<<source lang="" line="1" start="free">>

  1. include <<stdio>>
main()

{

     ("Hello world")
    }

}

อ้างอิง แก้ไข