รวมดาวกระจาย

รวมดาวกระจาย เป็นวงดนตรีลูกทุ่งที่โด่งดังในช่วงปีพ.ศ. 2500 - 2516 โดยมีครู สำเนียง ม่วงทอง ครูเพลงชื่อดังในยุคนั้นเป็นหัวหน้าวง

โดยที่มาของวงมาจากการที่ทางวงได้รับนักร้องที่ออกจากวงดนตรีต่างๆเข้ามาอยู่จำนวนมากซึ่งนักร้องดังของวงได้แก่ ผ่องศรี วรนุช,ไพรวัลย์ ลูกเพชร และ ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย เป็นต้น

ต่อมากระแสนิยมของทางวงเริ่มลดลงครูสำเนียงจึง ตัดสินใจยุบวงเมื่อปี พ.ศ. 2516

นักร้องดังของวงแก้ไข