รถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน

รถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน หรือ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน เป็นระบบขนส่งทางรางประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้ขนส่งผู้โดยสารไปยังท่าอากาศยานข้างเคียง ซึ่งให้บริการคนละประเภทกับรถโดยสารประจำทางเชื่อมท่าอากาศยาน

รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน เป็นที่นิยมมากในประเทศแถบทวีปยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และประเทศในทวีปเอเชียบางส่วน ข้อได้เปรียบคือ เป็นระบบขนส่งที่มีมลพิษน้อย สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว

รายชื่อรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน แก้

 
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ของประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้