เปิดเมนูหลัก

บริษัท รถไฟฟ้าเคเซ จำกัด (ญี่ปุ่น: Keisei Electric Railway Co., Ltd. โรมาจิ京成電鉄株式会社 ทับศัพท์Keisei Dentetsu Kabushiki-gaisha) เป็นบริษัทรถไฟเอกชนรายใหญ่ของญี่ปุ่น ให้บริการระหว่างจังหวัดชิบะและโตเกียว ระหว่างโตเกียวสู่เมืองนะริตะ และชานเมืองทางด้านทิศตะวันออกของโตเกียว เช่น ฟุนะบะชิ นะระชิโนะ ยะชิโยะ และซะกุระ และให้บริการรถไฟฟ้าสายด่วนพิเศษที่มีชื่อว่า "สกายไลเนอร์" วิ่งระหว่างสถานีอุเอะโนะและสถานีนิปโปะริ สู่ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

บริษัท รถไฟฟ้าเคเซ จำกัด
Keisei Electric Railway Co.,Ltd.
京成電鉄株式会社
ประเภทมหาชน KK (TYO: 9009)
ก่อตั้ง30 มิถุนายน พ.ศ. 2452 (109 ปี)
ที่อยู่โอชิอะเงะ, ซุมิดะ, ญี่ปุ่น;
บุคลากรหลักทสึโตะมุ ฮะนะดะ, ประธานบริษัท
อุตสาหกรรมคมนาคม
พนักงาน1,872 (พ.ศ. 2548)
บริษัทในเครือเคเซบัส
รถไฟฟ้าชิน-เคเซ
รถไฟโฮะคุโซะ
เว็บไซต์www.keisei.co.jp
รถด่วนพิเศษ สกายไลเนอร์ บริการระหว่างโตเกียวและท่าอากาศยานนะริตะ

นอกจากนี้บริษัทรถไฟฟ้าเคเซยังดำเนินกิจการรถโดยสารประจำทางและอสังหาริมทรัพย์ และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทโอเรียนทัลแลนด์ ผู้ดำเนินการโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

รถไฟฟ้าเคเซก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2452 และเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 โดยให้บริการเส้นทางในบริเวณท้องถิ่นทางทิศตะวันออกของกรุงโตเกียว โดยเส้นทางรถไฟสายหลักสามารถเข้าถึงนะริตะในปี พ.ศ. 2473 และอุเอะโนะ ในปี พ.ศ. 2476

แรกเริ่มนั้นรถไฟฟ้าเคเซใช้รางแคบขนาดความกว้างราง 1.372 เมตร (4 ฟุต 6 นิ้ว ) ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 ได้เปลี่ยนมาใช้รางมาตรฐานขนาด 1.435 เมตร หรือ 1,435 มม. (4 ฟุต 8 1/2 นิ้ว)

ในปี พ.ศ. 2516 เปิดให้บริการรถไฟฟ้าด่วนพิเศษ "สกายไลเนอร์" บริการสู่ท่าอากาศยานนาริตะในปี พ.ศ. 2521 เมื่อมีการสร้างสถานีรถไฟท่าอากาศยานครั้งแรก (ปัจจุบันคือสถานีฮิงะชิ-นะริตะ) และต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดให้บริการสถานีรถไฟท่าอากาศยานแห่งใหม่ซึงสร้างอยู่ใต้ดิน ทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร 1 ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 รถไฟสายสกายไลเนอร์ได้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางสายใหม่ "นะริตะสกายแอคเซส" ทำให้ลดเวลาเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะได้ถึง 15 นาที โดยใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 36 นาที[1]


เส้นทางบริการแก้ไข

รถไฟฟ้าเคเซให้บริการรถไฟฟ้าเป็นระยะทาง 152 กิโลเมตรประกอบไปด้วยสายหลักหนึ่งสายและสายย่อยอีก 6 สาย

ชื่อเส้นทาง ชื่อภาษาญี่ปุ่น ปลายทาง ระยะทาง
(กม.)
ประเภท1
สายหลัก 本線 อุเอะโนะ – ชุมทางโคะมะอิโนะ 67.2 1
ชุมทางโคะมะอิโนะ – ท่าอากาศยานนะริตะ 2.1 2
สายโอะชิอะเงะ 押上線 โอชิอะเงะอะโอะโตะ 5.7 1
สายชิบะ 千葉線 เคเซ-ทสึดะนุมะชิบะจูโอ 12.9 1
สายชิฮะระ 千原線 ชิบะจูโอชิฮะระดะอิ 10.9 1
สายฮิงะชิ-นะริตะ 東成田線 เคเซนาริตะฮิงะชินะริตะ 7.1 1
สายคะนะมะชิ 金町線 เคเซทะกะซะโงะคะนะมะชิ 2.5 1
สายท่าอากาศยานนะริตะ
(เชื่อมต่อนะริตะสกาย)
成田空港線 เคเซ-ทะกะซะโงะ – ท่าอากาศยานนะริตะ 51.4 2
วิ่งวน เคเซ-นาริตะ – ชุมทางโคะมะอิโนะ2 (6.0) 1
ท่าอากาศยานอาคาร 2 – ท่าอากาศยานนะริตะ3 (1.0) 2
รวมทั้งสิ้น 152.8
สายโครงการ
(ส่วนต่อสายชิฮะระ) ชิอะระดะอิ – อะมาริกิ 8.2 1

สัญลักษณ์

  1. "ประเภท" แสดงประเภทการเดินรถภายใต้กฎหมายการเดินรถไฟญี่ปุ่น ประเภทที่ 1 ผู้ดำเนินการเดินรถเป็นเจ้าของรางรถไฟ ในขณะที่ประเภทที่ 2 ผู้ดำเนินการเดินรถแต่มิได้เป็นเจ้าของรางรถไฟ
  2. ในส่วนนี้ในเส้นทางร่วมกับสายหลักและสายฮิงะชิ-นะริตะ
  3. ในส่วนนี้ในเส้นทางร่วมกับสายหลักและสายท่าอากาศยานนาริตะ

อ้างอิงแก้ไข

  1. Skyliner Airport Express : Your travel begins and ends with Skyliner จากเว็บไซต์ทางการ (สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2554)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Keisei Electric Railway