รถไฟฟ้าเคฮัง

(เปลี่ยนทางจาก รถไฟฟ้าเคฮัน)

บริษัทรถไฟฟ้าเคฮัง จำกัด (ญี่ปุ่น: 京阪電気鉄道株式会社 โรมาจิKeihan Denki Tetsudō Kabushiki-gaisha) เป็นผู้ให้บริการรถไฟในจังหวัดโอซะกะ จังหวัดเคียวโตะ และจังหวัดชิงะ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "เคฮัง" (京阪) หรือ "เคฮังเด็นเทะสึ" (京阪電鉄) หรือ "เคฮังเด็นชะ" (京阪電車)

รถไฟฟ้าเคฮัง
Logo
Keihan800-hot-ksm.jpg
รถไฟเคฮังซีรีส์ 800
สถานที่ตั้งคันไซ ญี่ปุ่น
วันที่ให้บริการค.ศ. 1910–
ความกว้างราง1,435 มม. (4 ฟุต 8 12 นิ้ว)
สำนักงานใหญ่โอซะกะ ญี่ปุ่น
เว็บไซต์http://www.keihan.co.jp/

ประวัติแก้ไข

รถไฟเคฮังเริ่มให้บริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างโอซะกะกับเคียวโตะในปี ค.ศ. 1910 และเป็นบริษัทที่ให้บริการรถไฟฟ้าเชื่อมระหว่างสองเมืองนี้เป็นบริษัทแรก และเป็นทางรถไฟสายแรกที่ทอดยาวไปตามริมฝั่งแม่น้ำโยะโดะ หลังจากนั้น เคฮังได้เข้าซื้อกิจการของรถไฟในแถบโอสึ (สายโอสึ)

ในทศวรรษ 1920 รถไฟเคฮังเริ่มสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างโอซะกะกับเคียวโตะอีกเส้นทางหนึ่งเป็นสาขาย่อย ชื่อว่า รถไฟชินเคฮัง (新京阪鉄道) และได้เชื่อมกับเคฮังสมบูรณ์ในปี 1930 ปัจจุบัน ทางรถไฟสายนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ ฮังคีวสายเคียวโตะ

ในปี 1943 รัฐบาลญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2ได้บังคับให้เคฮังควบรวมกิจการกับรถไฟฮังชินคีวโค ก่อตั้งเป็นรถไฟเคฮังชินคีวโค (京阪神急行電鉄 Keihanshin Kyūkō Dentetsu) ต่อมา ในปี 1949 หลังพ้นสงครามไปแล้ว รถไฟเคฮังได้กลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้ง (ยกเว้นสายชินเคฮัง) และกลับมาใช้ชื่อบริษัเดิม ส่วนรถไฟเคฮังชินคีวโคก็เปลี่ยนชื่อเป็น รถไฟฮังคีว และใช้ชื่อนี้จนถึงทุกวันนี้

เส้นทางรถไฟแก้ไข

 
เคฮัง ซีรีส์ 8000

รถไฟเคฮังแบ่งการให้บริการหลัก ๆ ออกเป็นสายเคฮังกับสายโอสึ โดยรถไฟที่ให้บริการระหว่างเคียวโตะกับโอซะกะจะเป็นรถไฟรางใหญ่ ขณะที่รถไฟที่ให้บริการระหว่างเคียวโตะกับโอสึจะมีลักษณะคล้ายกับรถราง ความกว้างของรางทั้งเครือข่ายอยู่ที่ 1,435 มิลลิเมตร คือ รางคู่ความกว้างมาตรฐาน

สายเคฮังแก้ไข

  • เคฮังสายหลัก: โยะโดะยะบะชิ–ซันโจ
  • สายโอสึ: ซันโจ–เดมะชิยะนะงิ
  • สายนะกะโนะชิมะ: นะกะโนะชิมะ–เทมมะบะชิ
  • สายคะตะโนะ: ฮิระคะตะชิ–คิไซชิ
  • สายอุจิ: ชุโชะจิมะ–อุจิ

สายโอสึแก้ไข

  • สายเคชิน: มิสะสะงิ–ฮะมะโอสึ
  • สายอิชิยะมะซะกะโมะโตะ: อิชิยะมะเดะระ–ซะกะโมะโตะ

สายอื่น ๆแก้ไข

  • สายเคเบิล (鋼索線) หรือเรียกว่า โอะโตะโกะยะมะเคเบิล (男山ケーブル)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข