โครงการรถไฟฟ้าลาวาลิน

(เปลี่ยนทางจาก รถไฟฟ้าลาวาลิน)

โครงการรถไฟฟ้าลาวาลิน (อังกฤษ: Lavalin Skytrain) เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ายกระดับในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 [1] ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำเนินการโดยบริษัท ลาวาลิน (SNC-Lavalin) จากประเทศแคนาดา ซึ่งชนะการประมูลเหนือคู่แข่ง คือ บริษัทร่วมค้า เอเชีย-ยูโร คอนซอร์เตียม (AEC) เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2533 ลงนามในสัญญาสัมปทาน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ [2] ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี มูลค่าก่อสร้าง 55,000 ล้านบาท

รถไฟฟ้าลาวาลิน
ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบรถไฟฟ้ายกระดับ
ระบบรถไฟฟ้าลาวาลิน
สถานะยกเลิกโครงการ
ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
เส้นทาง3
การดำเนินงาน
เจ้าของกระทรวงคมนาคม
ผู้ดำเนินงานบริษัท ลาวาลิน จำกัด
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง61 กม.

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าลาวาลิน มีการศึกษาแผนแม่บทมาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 [3] โดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในระยะแรกประกอบด้วย 3 เส้นทาง คือ

โดยมีสถานีร่วม 4 แห่ง ได้แก่

  • สะพานขาว (สายพระราม 4-สายสะพานพุทธ)
  • ลุมพินี (สายพระราม 4-สายสาธร)
  • ตากสิน (สายสาธร-สายสะพานพุทธ)
  • มักกะสัน (สายสาธร-สายสะพานพุทธ)

และมีศูนย์ซ่อมบำรุงที่ห้วยขวาง ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน

โครงการรถไฟฟ้าลาวาลินสิ้นสุดลงในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน หลังประสบปัญหาโครงสร้างทางการเงิน ที่กำหนดเงื่อนไขให้รัฐบาลไทยต้องค้ำประกันเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย (ซอฟท์โลน) จากรัฐบาลแคนาดา และต้นทุนในการก่อสร้างสูงขึ้น เนื่องจากความผิดพลาดในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค [4]

โครงการระบบขนส่งมวลชนในปัจจุบันตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าลาวาลินแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

  1. ขณะนั้น ถนนสาทร ยังใช้ชื่อว่า "สาธร"

อ้างอิงแก้ไข

  1. THE LAVALIN SKYTRAIN
  2. 720 ไร่ ขุมทองลาวาลิน, นิตยสารผู้จัดการ, มีนาคม 2535
  3. THE 1979 BANGKOK MASS TRANSIT MASTERPLAN 2bangkok.com
  4. History of Thailand's Infrastructure