เปิดเมนูหลัก
รถสองแถวฮีโน่

สองแถว[1] (มลายู: dua baris; ลาว: ສອງແຖວ; [sɔ̌ːŋtʰíw]) เป็นรถยนต์ขนส่งผู้โดยสารใน ประเทศไทย และ ประเทศลาว ดัดแปลงมาจากรถกระบะ หรือ รถบรรทุกขนาดใหญ่ อาจจะใช้สำหรับเป็นแท็กซี่ หรือ รถโดยสารประจำทาง

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข