ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี

บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) หรือที่คนทั่วไปเรียกชื่อย่อว่า ยูคอม เป็นบริษัทโทรคมนาคม

ประวัติแก้ไข

ก่อตั้งโดย สุจินต์-กาญจนา เบญจรงคกุล หลังจากนายสุจินต์เสียชีวิต กิจการได้ตกแก่ นายบุญชัย เบญจรงคกุล บุตรชายคนโต และได้ดูแลกิจการจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548 นายบุญชัย นายวิชัย เบญจรงคกุล และ นางวรรณา จิรกิติ ได้ขายหุ้นบริษัททั้งหมดเป็นจำนวนเงินกว่า 9.2 พันล้านบาท

ดูเพิ่มแก้ไข