ยุโรปที่ถูกเยอรมนียึดครอง

การยึดครองยุโรปของเยอรมนี หมายถึง ดินแดนส่วนที่อยู่ภายใต้การยึดครองโดยกำลังทหารของนาซีเยอรมนี ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ. 1939-1945)

ดินแดนทวีปยุโรปภายใต้การยึดครองของเยอรมนีและพันธมิตรฝ่ายอักษะ (ในสีน้ำเงิน) ราว ค.ศ. 1942

บางประเทศเป็นผู้ประกาศสงครามในฐานะฝ่ายสัมพันธมิตร อย่างเช่น สหราชอาณาจักรหรือสหภาพโซเวียต บางส่วนถูกบีบบังคับให้ยอมจำนนหรือถูกปราบปรามก่อนที่จะถูกยึดครองในภายหลัง ในบางกรณี รัฐบาลบางแห่งถูกบีบบังคับให้พลัดถิ่น หรือไม่ก็มีการจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นใหม่โดยพลเมืองของประเทศนั้น ๆ บางประเทศซึ่งถูกนาซียึดครองนั้นดำรงตนเป็นกลางอย่างเป็นทางการ ดินแดนที่ถูกยึดครองบางส่วนเคยเป็นอดีตสมาชิกของฝ่ายอักษะ และถูกยึดครองโดยกองกำลังเยอรมันในช่วงปลายของสงคราม

ดินแดนที่ถูกยึดครองแก้ไข

ดินแดนที่ถูกยึดครองโดยนาซีเยอรมนี (แม้ว่าจะมีบางส่วนได้ถูกแบ่งปันระหว่างนาซีเยอรมนีและพันธมิตร) มีดังนี้

ชื่อประเทศ การยึดครอง1 ปลดปล่อย
  ออสเตรีย 12 มีนาคม 1938 27 เมษายน 1945
  เชโกสโลวาเกีย 16 มีนาคม 1939 (ร่วมกับฮังการี) 11 พฤษภาคม 1945
  โปแลนด์ 6 ตุลาคม 1939 (ร่วมกับสหภาพโซเวียต) มีนาคม-เมษายน 1945
  เดนมาร์ก 9 เมษายน 1940 5 พฤษภาคม 1945
  นอร์เวย์ 9 เมษายน 1940 8 พฤษภาคม 1945
  เบลเยียม 28 พฤษภาคม 1940 25 มกราคม 1945
  ลักเซมเบิร์ก พฤษภาคม 1940 มีนาคม 1945
  ยูโกสลาเวีย 17 เมษายน 1940 20 ตุลาคม 1944
  เนเธอร์แลนด์ 15 พฤษภาคม 1940 มีนาคม 1945
  ฝรั่งเศส 25 มิถุนายน 1940 (บางส่วนกลายเป็นฝรั่งเศสเขตวีชี) 23 ตุลาคม 1944
 ,  หมู่เกาะแชนแนล 30 มิถุนายน 1940 9 พฤษภาคม 1945
  กรีซ 27 เมษายน 1941 (ร่วมกับอิตาลีและบัลแกเรีย) มีนาคม 1945
  สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย2 10 กรกฎาคม 1941 9 พฤษภาคม 1945
  สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย2 25 มิถุนายน 1941 8 พฤษภาคม 1945
  สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน2 17 กรกฎาคม 1941 ไม่ทราบวันที่แน่ชัด
  สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย2 28 กรกฎาคม 1941 (ร่วมกับภราดรชาวป่า) 3 23 พฤศจิกายน 1944
  สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย2 สิงหาคม 1941 สิงหาคม 1944
  โมนาโก 1943 ไม่ทราบวันที่แน่ชัด
  อิตาลีและอาร์เอสไอ4 23 กันยายน 1943 25 เมษายน 1945
  แอลเบเนีย กันยายน 1943 29 พฤษภาคม 1944
  ฮังการี 19 มีนาคม 1944 4 เมษายน 1945
1 เป็นวันที่ได้มีการลงนามยอมจำนนอย่างเป็นทางการ หรือกองทัพนาซีเยอรมันสามารถยึดครองได้ทั้งประเทศ
2 รัฐเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต มิใช่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นประเทศเดียว
3 ภราดรชาวป่า (อังกฤษ: Forest Brothers) เป็นกองทัพอิสระของเอสโตเนียที่ทำการต่อต้านสหภาพโซเวียต
4 สาธารณรัฐสังคมนิยมอิตาลีเป็นประเทศที่นาซีเยอรมนีทำการจัดตั้งให้ และได้ส่งกองทหารเข้าไปดูแลประเทศ ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนดินแดนยึดครองของนาซีเยอรมนีไปโดยปริยาย