บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ยุนฮยู (윤휴, 14 ตุลาคม 2160 - 20 พฤษภาคม 2223) ขุนนางในสมัยราชวงศ์โชซ็อน และบัณฑิตลัทธิขงจื๊อใหม่ กวี ยุนเป็นผู้นำกลุ่มการเมืองกลุ่มฝ่ายใต้ ชื่อรองของเขา แบ็กโฮ (백호) ฮาฮ็อน (하헌) และ ยาโบ (야보)

ยุนฮยู
Yun Hyu
윤휴
Yunhyu.jpg
เกิด14 ตุลาคม พ.ศ. 2160
ถึงแก่กรรม20 พฤษภาคม พ.ศ. 2223 (62 ปี)
อาชีพขุนนาง บัณฑิต

ใน พ.ศ. 2203 เขาเป็นผู้นำในข้อถกเถียงเรื่องการสวมชุดไว้ทุกข์ให้กับ พระเจ้าฮโยจง และใน พ.ศ. 2217 เขาเป็นผู้นำในข้อถกเถียงเรื่องที่ 2 เรื่องการสวมชุดไว้ทุกข์เนื่องจากการสิ้นพระชนม์ของ พระนางอินซ็อน สมเด็จพระราชินี ใน พระเจ้าอินโจ

กระทั่ง พ.ศ. 2223 พระเจ้าซุกจง ได้มีพระราชโองการให้ ยุนฮยู ที่ถูกเนรเทศไปก่อนหน้านั้นจากกรณีความพยายามที่จะก่อกบฏของขุนนางฝ่ายชาวทักษิณเพื่อจะยกองค์ชายพงซอนขึ้นสืบราชบัลลังก์แทนพระเจ้าซุกจงฆ่าตัวตายเสีย

อ้างอิงแก้ไข