บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ยิว–คริสต์ (อังกฤษ: Judeo-Christian; Judaeo-Christian) เป็นคำที่ใช้แสดงคุณลักษณะร่วมระหว่างชาวยิวกับคริสต์ศาสนิกชน หรือระหว่างศาสนายูดาห์กับศาสนาคริสต์[1] ในด้านค่านิยมหรือความเชื่อทางศาสนา จริยธรรม และวัฒนธรรม[2]

อาดัมและเอวาถูกขับจากสวนเอเดน” วาดโดยกุสตาฟว์ ดอเร (Gustave Doré) (ค.ศ. 1832-1883), เรื่อง “ยิว–คริสต์” ของมนุษย์ชาย-หญิงคนแรกและความเชื่อเรื่องบาปกำเนิด (Original sin)

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Judaeo-Christian". Cambridge University Press. 2019. สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2019.
  2. "Judaeo-Christian". Lexico. 2019. สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2019.