ยามาโตะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ยามาโตะ (เมือง))

ยามาโตะ (ญี่ปุ่น: 大和โรมาจิyamato) เป็นคำทับศัพท์จากภาษาญี่ปุ่น (ในประเทศไทยบางครั้งเขียนเป็น "ยามาโตะ") สามารถหมายถึง

ประวัติศาสตร์แก้ไข

บันเทิงแก้ไข

บุคคลแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข