ยามาโตะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ยามาโตะ (ญี่ปุ่น: 大和โรมาจิyamato) เป็นคำทับศัพท์จากภาษาญี่ปุ่น อาจหมายถึง

ประวัติศาสตร์ แก้

บันเทิง แก้

บุคคล แก้

อื่น ๆ แก้