แอนติอิพิเลปติก (อังกฤษ:antiepileptics) มีอีกชื่อว่า แอนติคอนวัลแซนต์ (anticonvulsants) เป็นยาต้านและป้องกันอาการชักเช่นอาการชักจากลมบ้าหมู กลไกการออกฤทธิ์คือการบล็อกโวลเตก-เซนซิตีพ โซเดียมแชแนล (voltage-sensitive sodium channel) ในสมอง

ยากันชัก
ระดับชั้นของยา
Class identifiers
SynonymsAntiepileptic drugs, antiseizure drugs
ใช้ในEpilepsy
ATC codeN03
Biological targetBrain
In Wikidata

กลุ่มบาบิทเชอริท (Barbiturate)แก้ไข

บาบิทเชอริทเป็นยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system-(CNS)) จากผลของยาที่เป็น ดีเพรสแซนต์ (depressant) และขอบเขตการออกฤทธิ์ที่กว้างจาก การสงบประสาท (sedation) ถึง ระงับความรู้สึก (anesthesia) และยังใช้เป็นยาแก้ชัก แอนตี้คอนวัลแซนต์ด้วย

บาบิทเชอริทมียาในกลุ่มดังนี้:

กลุ่มเบ็นโซไดอาเซพีน (Benzodiazepine)แก้ไข

ตัวอย่างยาในกลุ่ม เบ็นโซไดอาเซพีนและช่วงเวลาการออกฤทธิ์ของมัน(ครึ่งชีวิต)เป็นดังนี้

กลุ่มโบรไมด์ (Bromides)แก้ไข

กลุ่มคาร์บาเมต (Carbamates)แก้ไข

กลุ่มคาร์โบซาไมด์ (Carboxamide)แก้ไข

กลุ่มกรดไขมัน (Fatty Acids)แก้ไข

  1. วัลโปรอิก แอซิด (valproic acid)
  2. โซเดียม วัลโปรเอต (sodium valproate)
  3. ไดวัลโปรเอก โซเดียม (divalproex sodium)

วิกาบาทริน และ โปรกาไบด์ เป็นอานาลอคของกาบา (GABA)

กลุ่มฟรุคโตส (Fructose Derivatives)แก้ไข

กลุ่มกาบาแอนาลอค (GABA Analogs)แก้ไข

กลุ่มไฮแดนโทอิน (Hydantoins)แก้ไข

ไฮแดนโทอิน ออกฤทธิ์ช้าไม่เหมาะที่จะใช้รักษา โรคลมชักชนิดเฉียบพลัน ไฮแดนโทอินมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้:

กลุ่มออกซาโซลิดินีไดโอน (Oxazolidinediones)แก้ไข

ออกซาโซลิดินีไดโอนมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้:

กลุ่มโปรพิโอเนต (Propionate)แก้ไข

กลุ่มไพริมิดีนไดโอน (Pyrimidinedione)แก้ไข

กลุ่มไพโรริโดน (Pyrrolidine)แก้ไข

กลุ่มซัคซินิไมด์ (Succinimide)แก้ไข

ซัคซินิไมด์มีสมาชิกในกลุ่มดังนี้:

กลุ่มซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamide)แก้ไข

ไตรอะซีน (Triazine)แก้ไข

กลุ่มยูเรีย (Urea)แก้ไข

กลุ่มวัลโปรอิลลาไมด์ (Valproylamides)แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ^ FELBAMATE Biam
  2. ^ MEPROBAMATE Biam
  3. ^ EMYLCAMATE Biam
  4. ^ Green, Ben Focus on Topiramate - a new anti-epileptic Priory Lodge Education Ltd., 1997-99. Focus on Topiramate First published May 1997. Version 1.1
  5. ^ Neyens LG, Alpherts WC, Aldenkamp AP. "Cognitive effects of a new pyrrolidine derivative (levetiracetam) in patients with epilepsy." Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 1995 May;19(3):411-9. PMID 7624492 Elsevier Fulltext