ยะมะอุชิ โทะโยะมะซะ

ยะมะอุชิ โทะโยะมะซะ (ญี่ปุ่น: Yamauchi Toyomasa ; 3 ตุลาคม 2184 – 25 ตุลาคม 2243) ไดเมียวหรือเจ้า แคว้นโทะซะ คนที่ 4 ดำรงตำแหน่งช่วง พ.ศ. 2212 – 2243

ภาพวาดของโทะโยะมะซะ

โทะโยะมะซะเกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2184 เป็นบุตรชายของ ยะมะอุชิ ทะดะโตะโยะ เจ้าแคว้นคนที่ 3 เมื่อทะดะโตะโยะผู้เป็นบิดาถึงแก่อสัญกรรมใน พ.ศ. 2212 โทะโยะมะซะในวัย 28 ปีจึงขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าแคว้นสืบต่อมา