ยศทหารฟินแลนด์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพฟินแลนด์ (ทั้งสามเหล่าทัพ)

ตารางเปรียบเทียบยศทหารแก้ไข

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพฟินแลนด์ (ในภาษาฟินแลนด์นำหน้า และ ภาษาสวีเดน) :[1]

ยศทหารบก และ ทหารอากาศแก้ไข

ยศ แปล ปกเสี้ออินทรธนู M/05 field insignia
Kenraali
General
พลเอก    
Kenraaliluutnantti
Generallöjtnant
พลโท    
Kenraalimajuri
Generalmajor
พลตรี    
Prikaatikenraali
Brigadgeneral
พลจัตวา    

Eversti
Överste
พันเอก    
Everstiluutnantti
Överstelöjtnant
พันโท    
Majuri
Major
พันตรี    
Kapteeni
Kapten
ร้อยเอก    
Yliluutnantti
Premiärlöjtnant
ร้อยโท    
Luutnantti
Löjtnant
ร้อยตรี    
Vänrikki
Fänrik
2nd lieutenant    
Non-commissioned officers
Sotilasmestari
Militärmästare
จ่าสิบเอกพิเศษ    
Ylivääpeli
Överfältväbel
จ่าสิบเอก    
Vääpeli
Fältväbel
จ่าสิบโท    
Ylikersantti
Översergeant
จ่าสิบตรี    
Kersantti
Sergeant
สิบเอก    
Alikersantti
Undersergeant
สิบโท    
Rank-and-file
Korpraali
Korpral
สิบตรี    
Sotamies
(Soldat)
พลทหาร    

ยศทหารเรือแก้ไข

ยศ แปล ปกเสี้ออินทรธนู แถบเครื่องหมาย
Amiraali
Amiral
พลเรือเอก    
Vara-amiraali
Viceamiral
พลเรือโท    
Kontra-amiraali
Konteramiral
พลเรือตรี    
Lippueamiraali
Flottiljamiral
พลเรือจัตวา    
Kommodori
Kommodor
นาวาเอก    
Komentaja
Kommendör
นาวาโท    
Komentajakapteeni
Kommendörkapten
นาวาตรี    
Kapteeniluutnantti
Kaptenlöjtnant
เรือเอก    
Yliluutnantti
Premiärlöjtnant
เรือโท    
Luutnantti
Löjtnant
เรือตรี    
Aliluutnantti
Underlöjtnant
Ensign    


Petty officers
Sotilasmestari
Militärmästare
พันจ่าเอก  
Ylipursimies
Överbåtsman
พันจ่าโท  
Pursimies
Båtsman
พันจ่าตรี  
Ylikersantti
Översergeant
จ่าเอก  
Kersantti
Sergeant
จ่าโท  
Alikersantti
Undersergeant
จ่าตรี  
Rank-and-file
Ylimatruusi
Övermatros
พลทหาร  
Matruusi
Matros
Seaman apprentice  

Army training ranksแก้ไข

Rank Translation Equivalent rank Collar insignia M/05 field insignia
Kadetti
Kadet
Cadet Senior to 2nd lieutenant  
Upseerikokelas
Officersaspirant
Officer candidate Senior to conscript sergeant    
Upseerioppilas
Officerselev
Officer student Corporal    
Aliupseerioppilas
Underofficerselev
NCO student Private    

Navy training ranksแก้ไข

Rank Translation Equivalent rank Shoulder insignia Sleeve insignia
Kadetti
Kadet
Cadet Senior to ensign  
Upseerikokelas
Officersaspirant
Officer candidate Senior to conscript petty officer, 2nd class  
Upseerioppilas
Officerselev
Officer student Petty officer, 3rd class  
Aliupseerioppilas
Underofficerselev
NCO student Seaman apprentice  

อ้างอิงแก้ไข