ยศทหารกัมพูชา

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพกัมพูชา

ชั้นสัญญาบัตรแก้ไข

ชั้นยศ นายพล นายพัน นายร้อย นักเรียนนายร้อย
รหัสของเนโทที่เทียบเท่า OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
 
กองทัพบก
                       
ภาษาเขมร នាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី វរសេនីយ៍ឯក វរសេនីយ៍ទោ វរសេនីយ៍ត្រី អនុសេនីយ៍ឯក អនុសេនីយ៍ទោ អនុសេនីយ៍ត្រី នាយចំណង់
นายอุตฺตมเสนีย์ผุตเลข
(นายอุตฺตมเสนีย์สูงสุด)
นายอุตฺตมเสนีย์ อุตฺตมเสนีย์เอก อุตฺตมเสนีย์โท อุตฺตมเสนีย์ตรี วรเสนีย์เอก วรเสนีย์โท วรเสนีย์ตรี อนุเสนีย์เอก อนุเสนีย์โท อนุเสนีย์ตรี นายจำนง
 
กองทัพเรือ
ไม่มียศเทียบเท่า                      
ภาษาเขมร នាយឧត្តមនាវី ឧត្តមនាវីឯក ឧត្តមនាវីទោ ឧត្តមនាវីត្រី វរនាវីឯក វរនាវីទោ វរនាវីត្រី អនុនាវីឯក អនុនាវីទោ អនុនាវីត្រី នាយនាវីចំណង់
นายอุตฺตมนาวี อุตฺตมนาวีเอก อุตฺตมนาวีโท อุตฺตมนาวีตรี วรนาวีเอก วรนาวีโท วรนาวีตรี อนุนาวีเอก อนุนาวีโท อนุนาวีตรี นายนาวีจำนง
 
กองทัพอากาศ
ไม่มียศเทียบเท่า                      
ภาษาเขมร នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី វរសេនីយ៍ឯក វរសេនីយ៍ទោ វរសេនីយ៍ត្រី អនុសេនីយ៍ឯក អនុសេនីយ៍ទោ អនុសេនីយ៍ត្រី នាយចំណង់
นายอุตฺตมเสนีย์ อุตฺตมเสนีย์เอก อุตฺตมเสนีย์โท อุตฺตมเสนีย์ตรี วรเสนีย์เอก วรเสนีย์โท วรเสนีย์ตรี อนุเสนีย์เอก อนุเสนีย์โท อนุเสนีย์ตรี นายจำนง
 
กองราชอาวุธหัตถ์
ไม่มียศเทียบเท่า
ภาษาเขมร នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី វរសេនីយ៍ឯក វរសេនីយ៍ទោ វរសេនីយ៍ត្រី អនុសេនីយ៍ឯក អនុសេនីយ៍ទោ អនុសេនីយ៍ត្រី នាយចំណង់
นายอุตฺตมเสนีย์ อุตฺตมเสนีย์เอก อุตฺตมเสนีย์โท อุตฺตมเสนีย์ตรี วรเสนีย์เอก วรเสนีย์โท วรเสนีย์ตรี อนุเสนีย์เอก อนุเสนีย์โท อนุเสนีย์ตรี นายจำนง

ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรแก้ไข

ชั้นยศ ประทวนชั้นอาวุโส
(Senior NCOs)
ประทวนชั้นต้น
(Junior NCOs)
ทหารกองประจำการ
(Enlisted)
รหัสของเนโทที่เทียบเท่า OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 
กองทัพบก
                 
ภาษาเขมร ព្រឹន្ទបាលឯក ព្រឹន្ទបាលទោ ពលបាលឯក ពលបាលទោ ពលបាលត្រី នាយឯក នាយទោ ពលឯក ពលទោ
พฤนทบาลเอก พฤนทบาลโท พลบาลเอก พลบาลโท พลบาลตรี นายเอก นายโท พลเอก พลโท
 
กองทัพเรือ
                 


ภาษาเขมร នាយចក្របាលឯក នាយចក្របាលទោ ចក្របាលឯក ចក្របាលទោ ចក្របាលត្រី ចក្របាលរងឯក ចក្របាលរងទោ នាវិកឯក នាវិកទោ
นายจักรบาลเอก นายจักรบาลโท จักรบาลเอก จักรบาลโท จักรบาลตรี จักรบาลรองเอก จักรบาลรองโท นาวิกเอก นาวิกโท
 
กองทัพอากาศ
                 
ภาษาเขมร ព្រឹន្ទបាលឯក ព្រឹន្ទបាលទោ ពលបាលឯក ពលបាលទោ ពលបាលត្រី នាយឯក នាយទោ ពលឯក ពលទោ
พฤนทบาลเอก พฤนทบาลโท พลบาลเอก พลบาลโท พลบาลตรี นายเอก นายโท พลเอก พลโท
 
กองราชอาวุธหัตถ์


ภาษาเขมร ព្រឹន្ទបាលឯក ព្រឹន្ទបាលទោ ពលបាលឯក ពលបាលទោ ពលបាលត្រី នាយឯក នាយទោ ពលឯក ពលទោ
พฤนทบาลเอก พฤนทบาลโท พลบาลเอก พลบาลโท พลบาลตรี นายเอก นายโท พลเอก พลโท

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:กองทัพกัมพูชา