กีฬายกน้ำหนักในซีเกมส์ 2009

(เปลี่ยนทางจาก ยกน้ำหนักในซีเกมส์ 2009)

ซีเกมส์ 2009มีการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักขึ้นที่ โรงเรียนพอนสะหวัน ในนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 13 เหรียญทอง เป็น ชาย 7 เหรียญทอง และหญิง 6 เหรียญทอง โดยเจ้าสนามครั้งนี้ คือประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคว้าเหรียญทองไปได้มากถึง 5 เหรียญทอง ส่วนไทยอยู่อันดับ 2 ได้ 4 เหรียญทอง และเจ้าภาพลาวอยู่อันดับ 5 ได้ 1 เหรียญทอง


ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันรวม แก้

      ลาว (เจ้าภาพ)
      ไทย
 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   อินโดนีเซีย 5 1 1 7
2   ไทย 4 4 0 8
3   เวียดนาม 2 2 2 6
4   พม่า 1 2 5 8
5   ลาว 1 0 1 2
6   มาเลเซีย 0 3 2 5
7   ฟิลิปปินส์ 0 1 1 2
รวม 13 13 12 38

สรุปการแข่งขัน แก้

สรุปการแข่งขันยกน้ำหนักชาย แก้


สรุปการแข่งขันยกน้ำหนักหญิง แก้

ดูเพิ่ม แก้