มูซาชิ อาจหมายถึง

บุคคลแก้ไข

สถานที่แก้ไข

ตัวละครในบันเทิงคดีแก้ไข

เรือแก้ไข

ในสื่อแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข