มุมด้านบนของกระดูกสะบัก

มุมด้านบนของกระดูกสะบัก เป็นมุมที่เกิดจากขอบด้านบนและขอบแนวกลางของกระดูกสะบัก มีลักษณะบาง เรียบ โค้งมน เอนไปทางด้านข้างลำตัว และเป็นที่ยึดเกาะของใยกล้ามเนื้อบางใยของกล้ามเนื้อลีเวเตอร์ สแคปูเล (Levator scapulae)

มุมด้านบนของกระดูกสะบัก
(Superior angle of scapula)
พื้นผิวด้านหลังของกระดูกสะบักด้านซ้าย (มุมด้านบนของกระดูกสะบักอยู่ทางขวาบนของภาพ)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินangulus superior scapulae
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้