มุขมนตรีสกอตแลนด์

มุขมนตรีสกอตแลนด์ (อังกฤษ: First Minister of Scotland, สกอต: Heid Meinister o Scotland) เป็นตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลสกอตและเป็นประธานคณะรัฐมนตรีสกอต เทียบได้กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในหลายประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางนโยบายและออกระเบียบราชการของสกอตแลนด์และรายงานต่อรัฐสภาสกอต[1] มุขมนตรีสกอตแลนด์ต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาสกอต รัฐสภาสกอตแลนด์เป็นผู้ลงมติเสนอชื่อมุขมนตรีเพื่อให้พระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรทรงแต่งตั้ง[2] อำนาจหน้าที่และที่มาของมุขมนตรีสกอตแลนด์ถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสกอตแลนด์ ค.ศ. 1998[2]

มุขมนตรีสกอตแลนด์
First Minister of Scotland
ธงชาติ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ฮัมซา ยูซาฟ

ตั้งแต่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2023
จวนเอดินบะระ
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร
วาระไม่กำหนด
สถาปนา7 พฤษภาคม ค.ศ. 1999

ในอดีต ระบบราชการงานปกครองในสกอตแลนด์นั้นขึ้นตรงต่อกรุงลอนดอนผ่านทางรัฐมนตรีว่าการสกอตแลนด์ อันเป็นตำแหน่งหัวหน้าสำนักสกอตแลนด์ของรัฐบาลกลาง แต่ภายหลังการลงประชามติของชาวสกอตใน ค.ศ. 1997 รัฐบาลกลางที่กรุงลอนดอนกระจายอำนาจให้รัฐสภาและรัฐบาลสกอต และภาระหน้าที่ของสำนักสกอตแลนด์เกือบทั้งหมดถูกโอนไปให้แก่รัฐบาลสกอตแลนด์[3] บทบาทของสำนักสกอตแลนด์เหลือเพียงเป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินราชการของสำนักสกอตแลนด์เท่านั้น ไม่ได้มีความสำคัญต่อไปอีก จนมีคำกล่าวว่าหน่วยงานสำนักสกอตแลนด์นี้เป็นเพียง "กระทรวงพาร์ตไทม์" (part-time ministry)

อ้างอิง แก้

  1. "About the Scottish Government > Who runs government > First Minister". Scottish Government. สืบค้นเมื่อ 9 January 2019.
  2. 2.0 2.1 "Section 45 – Scotland Act 1998". Office of Public Sector Information. สืบค้นเมื่อ 30 July 2007.
  3. "Devolution Guidance Note 3 – The role of the Secretary of State for Scotland" (PDF). Department for Constitutional Affairs (DCA). ตุลาคม 2006. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 26 กันยายน 2007. สืบค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2007.