มุขมนตรีสกอตแลนด์

มุขมนตรีสกอตแลนด์ (อังกฤษ: First Minister of Scotland, สกอต: Heid Meinister o Scotland) เป็นตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลสกอตและเป็นประธานคณะรัฐมนตรีสกอต เทียบได้กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในหลายประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางนโยบายและออกระเบียบราชการของสกอตแลนด์และรายงานต่อรัฐสภาสกอต[1] มุขมนตรีสกอตแลนด์ต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาสกอต รัฐสภาสกอตแลนด์เป็นผู้ลงมติเสนอชื่อมุขมนตรีเพื่อให้พระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรทรงแต่งตั้ง[2] อำนาจหน้าที่และที่มาของมุขมนตรีสกอตแลนด์ถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสกอตแลนด์ ค.ศ. 1998[2]

มุขมนตรีสกอตแลนด์
First Minister of Scotland
Flag of Scotland.svg
ธงชาติ
Cabinet Secretary for Health and Social Care, Humza Yousaf, 2021.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ฮัมซา ยูซาฟ

ตั้งแต่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2023
จวนเอดินบะระ
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร
วาระไม่กำหนด
สถาปนา7 พฤษภาคม ค.ศ. 1999

ในอดีต ระบบราชการงานปกครองในสกอตแลนด์นั้นขึ้นตรงต่อกรุงลอนดอนผ่านทางรัฐมนตรีว่าการสกอตแลนด์ อันเป็นตำแหน่งหัวหน้าสำนักสกอตแลนด์ของรัฐบาลกลาง แต่ภายหลังการลงประชามติของชาวสกอตใน ค.ศ. 1997 รัฐบาลกลางที่กรุงลอนดอนกระจายอำนาจให้รัฐสภาและรัฐบาลสกอต และภาระหน้าที่ของสำนักสกอตแลนด์เกือบทั้งหมดถูกโอนไปให้แก่รัฐบาลสกอตแลนด์[3] บทบาทของสำนักสกอตแลนด์เหลือเพียงเป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินราชการของสำนักสกอตแลนด์เท่านั้น ไม่ได้มีความสำคัญต่อไปอีก จนมีคำกล่าวว่าหน่วยงานสำนักสกอตแลนด์นี้เป็นเพียง "กระทรวงพาร์ตไทม์" (part-time ministry)

อ้างอิงแก้ไข

  1. "About the Scottish Government > Who runs government > First Minister". Scottish Government. สืบค้นเมื่อ 9 January 2019.
  2. 2.0 2.1 "Section 45 – Scotland Act 1998". Office of Public Sector Information. สืบค้นเมื่อ 30 July 2007.
  3. "Devolution Guidance Note 3 – The role of the Secretary of State for Scotland" (PDF). Department for Constitutional Affairs (DCA). ตุลาคม 2006. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 26 กันยายน 2007. สืบค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2007.