มิไดโดโกโระ

(เปลี่ยนทางจาก มิไดโดะโกะโระ)

มิไดโดโกโระ (ญี่ปุ่น: 御台所โรมาจิmidaidokoro) เป็นตำแหน่งภรรยาเอกของโชกุน โดยเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคคามากูระ ซึ่งผู้ที่รับตำแหน่งนี้เป็นคนแรกคือโฮโจ มาซาโกะ ภรรยาเอกของมินาโมโตะ โนะ โยริโตโมะ โชกุนคนแรกของญี่ปุ่น

ตำแหน่งมิไดนี้มีมาจนถึงยุคเอโดะ ก่อนจะถูกยกเลิกไปหลังจากที่โทกูงาวะ โยชิโนบุ โชกุนคนสุดท้ายของญี่ปุ่นถวายคืนพระราชอำนาจแก่จักรพรรดิเมจิ