มิลลิเมตรปรอท เป็นหน่วยวัดความดัน เดิมหมายถึงความดันภายนอกที่ทำให้ปรอทในหลอดแก้วสูงขึ้น 1 มิลลิเมตร ในปัจจุบันมีค่าที่แม่นยำอยู่ที่ 13.5951 × 9.80665 = 133.322387415 ปาสกาล[1]ใช้อักษรย่อว่า "mmHg" หน่วยนี้ไม่ใช่หน่วยในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI) แต่นิยมใช้ในหลายสาขาวิชา เช่น การแพทย์

อ้างอิง

แก้