มิถุนายน พ.ศ. 2552

มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นเดือนที่ 6 ของปี พ.ศ. 2552 วันแรกของเดือนเป็นวันจันทร์ วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันอังคาร