มาโนชญ์ วิชัยกุล

นายมาโนชญ์ วิชัยกุล (เกิด 12 กันยายน พ.ศ. 2486) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 9 สมัย

มาโนชญ์ วิชัยกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 กันยายน พ.ศ. 2486 (76 ปี)
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
คู่สมรส นางสำรวย วิชัยกุล

ประวัติแก้ไข

มาโนชญ์ วิชัยกุล เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2486 เป็นบุตรของนายบุญรัตน์ และนางนับ วิชัยกุล[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาคณิต-วิทย์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตปทุมวัน ด้านครอบครัวสมรสกับ นางสำรวย วิชัยกุล มีบุตรสาวคือ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 1 กรมสามัญศึกษา[2] ก่อนที่จะลาออก มาลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งในครั้งดังกล่าว และได้รับเลือกเรื่อยมารวม 9 ครั้ง ก่อนที่จะวางมือทางการเมืองในที่สุด

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

มาโนชญ์ วิชัยกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 9 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข