มาร์แต็ง แตรีเย

นักฟุตบอลชาวฝรั่งเศส
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

มาร์แต็ง อาลแบร์ เฟรเดริก แตรีเย (ฝรั่งเศส: Martin Albert Frédéric Terrier) เป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวฝรั่งเศส เล่นตำแหน่งกองหน้าตัวต่ำของสโมสรออแล็งปิกลียอแน