มังฆ้องที่ 1 แห่งตองอู

มังฆ้องที่ 1 แห่งตองอู (พม่า: တောင်ငူ မင်းခေါင်ငယ် ออกเสียง: [tàʊɴŋù mɪ́ɴɡàʊɴ ŋɛ̀]) อุปราชแห่งเมืองตองอูจาก ค.ศ. 1446 ถึง 1451 พระองค์ขึ้นสืบบัลลังก์ตองอูหลังการสวรรคตอย่างกะทันหันของพระราชบิดา พระองค์ถูกปลงพระชนม์โดยขุนนางของพระญาติชั้นที่ 1 มังรายจอทิน ซึ่งพงศาวดารพม่าทุกฉบับเริ่มตั้งแต่ มหาราชวงศ์ กล่าวถึงตัวตนของมังฆ้องที่ 1 ว่าเป็นบรรพบุรุษของ พระเจ้าบุเรงนอง แห่ง ราชวงศ์ตองอู

มังฆ้องที่ 1 แห่งตองอู
တောင်ငူ မင်းခေါင်ငယ်
ภาพวาดนัตของมังฆ้องที่ 1
อุปราชแห่งเมืองตองอู
ครองราชย์2 มกราคม 1446 – 1451
ก่อนหน้าพระเจ้าตราพระยาแห่งตองอู
ถัดไปมังรายจอทินแห่งตองอู
สวรรคตค.ศ. 1451
ตองอู
พระราชบิดาพระเจ้าตราพระยาแห่งตองอู
ศาสนาพุทธเถรวาท