มัคส์ ฟ็อน เลาเออ

มัคส์ เทโอดอร์ เฟลิคส์ ฟ็อน เลาเออ (เยอรมัน: Max Theodor Felix von Laue; 9 ตุลาคม ค.ศ. 1879 – 24 เมษายน ค.ศ. 1960) เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อปี ค.ศ. 1914 จากการค้นพบการกระจายของรังสีเอกซ์อันเนื่องจากผลึก

มัคส์ ฟ็อน เลาเออ เมื่อปี ค.ศ. 1929

เกียรติยศและรางวัลที่ได้รับแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Max von Laue". Notable Names Database. สืบค้นเมื่อ 2 November 2011.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข