มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (อังกฤษ: Rajamangala University of Technology Tawan-ok : Chantaburi Campus) เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี[1] อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ 1,567 ไร่เศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
Rajamangala University of Technology Tawan-ok : Chantaburi Campus
ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.gif
ชื่อย่อมทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี / RMUTTO CHAN
คติพจน์ราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
ราชมงคลทั้งเก้าแห่ง
สถาปนาพ.ศ. 2507
ประเภทวิทยาเขต
ที่ตั้งหมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210
เว็บไซต์www.chan.rmutto.ac.th

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เดิมเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมจันทบุรี ที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2507 เปิดสอนวิชาชีพเกษตรกรรมในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ต่อมาในปีการศึกษา 2517 ขยายระดับการศึกษาเปิดสอนในระดับวิชาชีพชั้นสูง และยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 จากนั้นได้โอนกิจกรรมบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษา ไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรี เป็นวิทยาเขตจันทบุรี[2]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้ยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี จนในปี พ.ศ. 2548 ได้รับยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี[3]

อ้างอิงแก้ไข