มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (อังกฤษ: Rajamangala University of Technology Tawan-ok : Chantaburi Campus) เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี[1] อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ 1,567 ไร่เศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ชื่อย่อมทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี / RMUTTO CHAN
คติพจน์ราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
ราชมงคลทั้งเก้าแห่ง
ประเภทวิทยาเขต
สถาปนาพ.ศ. 2507
ที่ตั้ง
เว็บไซต์www.chan.rmutto.ac.th

ประวัติ แก้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เดิมเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมจันทบุรี ที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2507 เปิดสอนวิชาชีพเกษตรกรรมในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ต่อมาในปีการศึกษา 2517 ขยายระดับการศึกษาเปิดสอนในระดับวิชาชีพชั้นสูง และยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 จากนั้นได้โอนกิจกรรมบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษา ไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรี เป็นวิทยาเขตจันทบุรี[2]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้ยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี จนในปี พ.ศ. 2548 ได้รับยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี[3]

คณะ แก้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มีคณะที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขต จำนวน 2 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

อยู่ระหว่างการจัดตั้ง 1 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี[4]

อ้างอิง แก้

  1. เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
  2. "ประวัติความเป็นมา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-09-07. สืบค้นเมื่อ 2009-11-07.
  3. "สภาพปัจจุบัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2009-11-07.
  4. โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี