มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต

มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต (อังกฤษ: Oregon State University) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ตั้งอยู่ที่เมืองคอร์วัลลิสในรัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลากหลายระดับตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านสมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร นิเวศวิทยา วนศาสตร์ และชีวเคมี[1]

หอนาฬิกา สัญลักษณ์ที่สำคัญสิ่งหนึ่งของมหาวิทยาลัย

อ้างอิง แก้

  1. "Virtual Advisor - School Ranking". สืบค้นเมื่อ 2007-12-18.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้