มหาวิทยาลัยลีไฮ

(เปลี่ยนทางจาก มหาวิทยาลัยลีไฮฮ์)

มหาวิทยาลัยลีไฮ (Lehigh University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองเบทเลเฮม รัฐเพนซิลเวเนีย (อยู่ห่างจากฟิลาเดลเฟีย และ นิวยอร์กซิตี ประมาณ 100 กม. มหาวิทยาลัยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2408 (ค.ศ. 1865) มีชื่อเสียงในด้าน ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ และปรัชญา ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2548) นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีประมาณ 6,500 คน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข