มหาวิทยาลัยริไจนา

มหาวิทยาลัยริไจนา (อังกฤษ: University of Regina) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในรัฐซัสแคตเชวัน ประเทศแคนาดา มีนักศึกษาประมาณ 12,800 คน

มหาวิทยาลัยริไจนา
University of Regina
UR logo.jpg
ชื่อย่อUR, U of R
คติพจน์As One Who Serves
สถาปนาพ.ศ. 2454
ประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่ตั้งริไจนา, รัฐซัสแคตเชวัน, ประเทศแคนาดา
เว็บไซต์www.uregina.ca

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยริไจนามีต้นกำเนิดจากวิทยาลัยริไจนา (Regina College) ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2454 แรกเริ่มมีนักเรียนเพียง 27 คน ต่อมามีการเปิดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร โดยเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยซัสแคตเชวัน (University of Saskatchewan) และได้แยกตัวออกเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2517 เงินทุนของมหาวิทยาลัยประจำปี 2550-2551 เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,200,000,000 บาท

คณะที่เปิดสอนแก้ไข

 
Riddell Center

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยริไจนาประกอบด้วย 9 คณะ 25 ภาควิชา มีศูนย์วิจัยและวิทยาเขตรวม 13 แห่ง เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะกายภาพบำบัดและสุขภาพศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย (Faculty of Graduate Studies and Research) โดยการประสานความร่วมมือกับคณะข้างต้น

วิทยาลัยในเครือแก้ไข

 
มหาวิทยาลัยเฟิสต์เนชันส์แห่งแคนาดา
 • มหาวิทยาลัยเฟิสต์เนชันส์แห่งแคนาดา (First Nations University of Canada)
 • วิทยาลัยแคมเปียน (Campion College)
 • วิทยาลัยลูเธอร์ (Luther College) - เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 500 คน คณาจารย์ประมาณ 30 คน

สมาคมนักเรียนไทยแห่งมหาวิทยาลัยริไจนาแก้ไข

สมาคมนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนไทยหรือผู้สนใจในวัฒนธรรมไทย ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยสมาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่วัฒธรรมเป็นประจำทุกๆปี และได้รับการตอบรับที่ดีจาก นักศึกษาและบุคลากรใน มหาวิทยาลัยรวมทั้งชาวเมืองริไจนา ปัจจุบันมีนักเรียนไทยอยู่ประมาณ 30 คน ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข