มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ระวังสับสนกับ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (อังกฤษ: Stamford International University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนานาชาติ มีวิทยาเขตอยู่ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1458 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วิทยาเขตพระรามเก้า ตั้งอยู่ที่เลขที่ 16 ถนนมอเตอร์เวย์ (กม.2) แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และศูนย์การศึกษาอโศกแคมปัส อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ชื่อย่อมนชส. / STIU
คติพจน์Unleash Your Potential
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538
อธิการบดีดร.อภิเทพ แซ่โค้ว (รักษาการ)
อธิการบดีดร.อภิเทพ แซ่โค้ว (รักษาการ)
ผู้ศึกษา3,753 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
เว็บไซต์http://www.stamford.edu

ประวัติ

แก้

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เลขที่นิติบุคคล 0994000542411 จัดตั้งครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ในปี พ.ศ. 2493 และได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 และเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[2]

คณะวิชา/หลักสูตรระดับปริญญาตรี

แก้

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา

แก้

คณะธุรกิจและเทคโนโลยี

แก้
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.) - Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
  • การบัญชี (Accounting)
  • การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
  • การเป็นเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneurship)
  • การจัดการอีเว้นท์ (Event Management)
  • การเงินและการธนาคาร (Finance and Banking)
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
  • การจัดการโรงแรมนานาชาติ (International Hotel Management)
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
  • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
  • การตลาด (Marketing)
 • บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) - Bachelor of Accountancy (B.Acc.)
  • การบัญชี (Accounting)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) - Bachelor of Science (B.Sc.)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ (Faculty of Communication Arts and Design)

แก้
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) - Bachelor of Communication Arts (B.Com.Arts)
  • การผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิง (Creative Media Production and Entertainment)
  • การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา (Advertising and Digital Marketing Communication)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) - Bachelor of Arts (B.A.)
  • การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Design)
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (English for Applied Global Communication)

หลักสูตรภาคภาษาไทย

แก้

คณะบริหารธุรกิจ

แก้
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
  • สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกอล์ฟ

คณะศิลปศาสตร์

แก้
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการสื่อสารทางธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

แก้
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิชา/หลักสูตรระดับปริญญาโท

แก้

ภาคภาษาอังกฤษ

 • Master of Business Administration (M.B.A.)
 • Master of Business Administration - Sports Management with Real Madrid Graduate School (M.B.A. Sports Management)

ภาคภาษาไทย

 • Master of Business Administration (M.B.A.)
 • Master of Business Administration - Hospitality and Tourism Management (M.B.A. – H.T.M.)
 • Master of Business Administration - Bank and Financial Institutions Management (M.B.A. – B.F.M.)
 • Master of Business Administration - Information Technology Management (M.B.A. – I.T.M.)
 • Master of Business Administration - Business Technology Management (M.B.A. – B.T.M.)
 • Master of Public Administration (M.P.A.)

บุคคลที่มีชื่อเสียง

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. สถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้