มหาวิทยาลัยหลวง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก มหาวิทยาลัยจักรวรรดิ)

มหาวิทยาลัยหลวง (Imperial University) อาจหมายถึง