มวลแผ่นดิน (อังกฤษ: landmass หรือ land mass) เป็นภูมิภาคหรือพื้นที่ของแผ่นดินขนาดใหญ่[1] คำนี้มักใช้กับแผ่นดินที่ล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรหรือทะเล เช่นทวีปหรือเกาะขนาดใหญ่[2]

ภาพทวีปแอนตาร์กติกาที่แยกระหว่างมวลแผ่นดิน (สีเทาเข้ม) กับหิ้งน้ำแข็ง (ขนาดเล็กสีเทาอ่อน และขนาดใหญ่สีขาว)

ในสาขาธรณีวิทยา มวลแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของเปลือกโลกภาคพื้นทวีปที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล[3]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Landmass". Merriam-Webster. Merriam-Webster.com Dictionary. สืบค้นเมื่อ 25 July 2020.
  2. Continental shelf limits
  3. "landmass". Dictionary.com. Dictionary.com, LLC. สืบค้นเมื่อ 25 July 2020.