มารยาท

(เปลี่ยนทางจาก มรรยาท)

มารยาท (อังกฤษ: Etiquette) หรือ จรรยา, จริยา, มรรยา เป็นประมวลพฤติกรรมซึ่งวางกรอบความคาดหมายสำหรับพฤติกรรมทางสังคมตามบรรทัดฐานตามปกติร่วมสมัยภายในสังคม ชนชั้นทางสังคมหรือกลุ่มหนึ่ง

มารยาทเป็นหลักการบ่งบอกว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่กระทำ และจะกระทำอย่างไรในสถานการณ์ที่กำหนด มารยาทบางข้อก็มีเหตุผลรองรับตัวอย่างเช่น เมื่อพบเจอผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสก็ต้องสวัสดีหรือเดินสวนกันผู้อาวุโสก็ต้องหยุด เพื่อเป็นการนอบน้อมและให้เกียรติแก่ผู้อาวุโสเหล่านั้น.ในพจนานุกรม​มีความหมายว่ากริยาที่ถือว่า​เรียบร้อย​ มารยาทก็ว่า.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  • Jory, P. (2021). A History of Manners and Civility in Thailand. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Tangsantikul, J. (2021, Nov.). Manners as Cultural Capital in 1950s Thailand: A Study of Three Cultural Artefacts from the Writings of Santa T. Komolabutra. Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia. 36(3): 448-476.

อ้างอิง

แก้