มนูญ ลีเชวงวงศ์

นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ (เกิด 26 สิงหาคม พ.ศ. 2492) เป็นแพทย์ชาวไทย ประธานทุนง่วงอย่าขับ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี ประธานทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศิริราชมูลนิธิ


มนูญ ลีเชวงวงศ์
เกิด26 สิงหาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สัญชาติไทย
อาชีพแพทย์

ประวัติ

แก้

นายแพทย์ มนูญ ลีเชวงวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2492[1] ในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่ยากจน ในกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ก่อนจะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากนั้นเข้ารับการศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จนสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2515 ก่อนไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา แผนกวิชาอายุรกรรม โรคทางเดินหายใจ โรคผู้ป่วยหนัก ที่ Mount Sinai School of Medicine มหานครนิวยอร์ก กระทั่งสำเร็จการศึกษา และได้รับการติดต่อให้เป็นอาจารย์ผู้สอน Assistant clinical professor ณ สถาบันแห่งนี้ในปี พ.ศ. 2523 [2] น.พ.มนูญ เดินทางกลับสู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2534 และเข้าทำงานเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธ จนถึงปัจจุบัน โดยมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าประจำห้องไอซียู เฉพาะทางด้านโรคทางเดินหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ

นายแพทย์ มนูญ มีชื่อเสียงมาจากการเป็นหัวหน้าคณะแพทย์ที่รักษาอาการของ บิ๊ก ดีทูบี หรือ นายปาณรวัฐ กิตติกรเจริญ นักร้องวัยรุ่นชื่อดังที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำที่คูน้ำข้างถนนศรีนครินทร์ขาออก ในปี พ.ศ. 2546 โดย น.พ.มนูญ ได้ให้การรักษาฝีในสมองตัวยาฆ่าเชื้อราตัวใหม่ชื่อ voriconazole จากประเทศออสเตรเลีย

นายแพทย์ มนูญ เป็นนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยสองสมัย พ.ศ. 2550 - 2554[3] และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เป็นประธานชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน

กิจกรรมด้านสังคม นายแพทย์ มนูญ เป็นประธานทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศิริราชมูลนิธิ ทำการตรวจเสมหะเพื่อเพาะเชื้อวัณโรคและตรวจหาความไวต่อยาให้ฟรีกับคนไข้จากสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาที่ถูกต้อง[4] รณรงค์ลดการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจด้วยการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือ และเริ่มโครงการป้องกันวัณโรคจากคนสู่ช้างร่วมกับสัตวแพทย์

นายแพทย์ มนูญ เป็นประธานทุนง่วงอย่าขับ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี ซึ่งรณรงค์เรื่องการง่วงแล้วไม่ขับรถ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547[5] และเริ่มโครงการเด็กไทยรักษ์สมองในปี พ.ศ. 2555 [6] รณรงค์เด็กไทยนอนหลับให้เพียงพอ และเริ่มรณรงค์จุดธูปแล้วรีบดับเพื่อลดโลกร้อนและการป่วยเป็นมะเร็ง

รางวัลที่ได้รับ

แก้

นายแพทย์ มนูญ เป็นแพทย์โรงพยาบาลเอกชนคนแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา พ.ศ. 2561 ด้านผู้ปฏิบัติงานจากการอุทิศตนและเสียสละเวลาทำงานเพื่อส้งคม และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในว้นสถาปนาแพทยสภา 50 ปี

นายแพทย์ มนูญ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในงานฉลอง 99 ปีโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2562

นายแพทย์ มนูญ ได้รับมอบโล่เกียรติยศ รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021” ด้านวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

นายแพทย์ มนูญ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประเภทบุคคล ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2565

อ้างอิง

แก้
  1. "แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี พุทธศักราช 2561". tmc.or.th (ภาษาอังกฤษ).
  2. ประวัติจากหน้าสตรี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำปี พ.ศ. 2546
  3. น.พ.มนูญเป็นนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยสองสมัย
  4. กิจกรรมด้านสังคม น.พ.มนูญเป็นประธานทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา
  5. นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ประธานกรรมการทุนง่วงอย่าขับ มูลนิธิรามาธิบดีในสมเด็จพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  6. โครงการเด็กไทยรักษ์สมอง