มณฑลตงซา (ซองคา: ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་) เป็นมณฑลหนึ่งของภูฏาน ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของประเทศภูฏาน และจุดศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูฏานอยู่ที่ตองสาซอง เมืองหลวงคือเมืองตงซา

ตำแหน่งของมณฑลตงซาในภูฏาน
ทิวทัศน์ของตงซา