นายมงคล จงสุทธนามณี (เกิด 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2489) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 7 สมัย

มงคล จงสุทธนามณี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 (73 ปี)
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ

ประวัติแก้ไข

มงคล จงสุทธนามณี เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 เป็นบุตรของนายประสพ กับนางอนงค์ จงสุทธนามณี[1] สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนดรุณศึกษา [2]

งานการเมืองแก้ไข

มงคล ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคชาติไทย และได้รับเลือกเรื่อยมา รวม 7 ครั้ง

ปี พ.ศ. 2544 มงคล ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขต 8 จังหวัดเชียงราย ก่อนที่จะไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยพ่ายแพ้ให้กับ นายบัวสอน ประชามอญ จากพรรคไทยรักไทย

ในปี พ.ศ. 2561 เขาได้ร่วมเป็นสมาชิก พรรคพลังประชารัฐ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

มงคล จงสุทธนามณี ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 7 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรครวมไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรครวมไทย → พรรคเอกภาพ
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคสามัคคีธรรม
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 (เลือกตั้งซ่อม) จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
  7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข