มกุฎราชกุมารบ๋าว ล็อง

มกุฎราชกุมารเหงียน ฟุก บ๋าว ล็อง (เวียดนาม: Nguyễn Phúc Bảo Long; 阮福保隆) (4 มกราคม พ.ศ. 2479 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550) เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แห่งเวียดนาม พระองค์ทรงเป็นผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์เวียดนาม ต้นราชวงศ์เหงียน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 จนกระทั้งสิ้นพระชนม์

มกุฎราชกุมารบ๋าว ล็อง
ครองราชย์30 กรกฎาคม พ.ศ. 254028 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (เพียงในนาม)
รัชสมัย9 ปี
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แห่งเวียดนาม (ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์)
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ทั้ง แห่งเวียดนาม (ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์)
ประสูติ4 มกราคม พ.ศ. 2479
เว้ อินโดจีนของฝรั่งเศส
สวรรคต28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (71 ปี)
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ราชวงศ์ราชวงศ์เหงียน
พระราชบิดาสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แห่งเวียดนาม
พระราชมารดาสมเด็จพระจักรพรรดินีนาม เฟือง แห่งเวียดนาม

พระราชประวัติ

แก้

มกุฎราชกุมารบ๋าว ล็อง ประสูติ ณ พระราชวังเกี๊ยนจุง (Kiến Trung) ในเมืองหลวงเก่าเว้ (Hue) เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2479 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แห่งเวียดนาม ต้นราชวงศ์เหงียน และสมเด็จพระจักรพรรดินีนาม เฟือง แห่งเวียดนาม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2482 พระองค์ได้รับการสถาปนารัชทายาทและประกาศเป็นมกุฎราชกุมารอย่างเป็นทางการที่พระราชวังในเมืองเว้ โดยเป็นราชพิธีตามธรรมเนียมลัทธิขงจื๊อ

ในปี พ.ศ. 2490 สมเด็จพระจักรพรรดินีนาม เฟือง แห่งเวียดนามเสด็จออกจากเวียดนามพร้อมกับมกุฎราชกุมาร พระขนิษฐาและพระอนุชา โดยประทับที่ชาโตทอเรนซ์ (Château Thorenc) นอกเมืองกาน ประเทศฝรั่งเศส พระองค์ทรงหันมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

การศึกษา

แก้

พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนร็อช (Roches School) ในนอร์ม็องดี หลังจากนั้นจึงเสด็จไปศึกษาต่อทางด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง ณ กรุงปารีส เพื่อเตรียมเข้ารับราชการ

ในปี พ.ศ. 2496 มกุฎราชกุมารบ๋าว ล็อง เข้าร่วมพิธีราชาภิเษกสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ณ กรุงลอนดอน ในฐานะตัวแทนของพระราชวงศ์เวียดนาม

การรับราชการทหาร

แก้

พระองค์ทรงเข้าร่วมในกองทหารต่างด้าวของฝรั่งเศส (French Foreign Legion) ในสงครามแอลจีเรีย และพระองค์ทรงสร้างชื่อเสียงอย่างดีเยี่ยม หลังจากรับราชการในกองทหารต่างด้าวของฝรั่งเศสเป็นเวลา 10 ปี พระองค์เสด็จกลับกรุงปารีส และทรงทำงานในธนาคารแห่งหนึ่ง พระองค์ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในฐานะคนธรรมดา

ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์

แก้

ในปี พ.ศ. 2540 เมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แห่งเวียดนาม สวรรคต มกุฎราชกุมารบ๋าว ล็องได้รับตำแหน่งเป็นผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ราชวงศ์เหงียน พระองค์ไม่ยุ่งการเมืองและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในปารีส

หลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แห่งเวียดนาม มกุฎราชกุมารบ๋าว ล็องถูกกล่าวหาว่าขายดาบที่มอบให้ในการสละราชสมบัติในปี พ.ศ. 2488

มกุฎราชกุมารเหงียน ฟุก บ๋าว ล็องสิ้นพระชนม์ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีพระชนมายุ 71 พรรษา และมีการจัดพิธีฝังพระศพในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2550

อ้างอิง

แก้