มกุฎราชกุมารบ๋าว ล็อง

มกุฎราชกุมารเหงียน ฟุก บ๋าว ล็อง (เวียดนาม: Nguyễn Phúc Bảo Long; 阮福保隆) ประสูติ ณ พระราชวังเกี๊ยนจุง (Kiến Trung) ในเมืองหลวงเก่าเว้ (Hue) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2479 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แห่งเวียดนาม ต้นราชวงศ์เหงียน และสมเด็จพระจักรพรรดินีนาม เฟือง แห่งเวียดนาม ทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนร็อช (Roches School) ในนอร์ม็องดี หลังจากนั้นจึงเสด็จไปศึกษาต่อทางด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์การเมือง ณ กรุงปารีส พระองค์ทรงเข้าร่วมในกองทหารต่างด้าว (French Foreign Legion) เป็นเวลา 10 ปี ก่อนเสด็จกลับกรุงปารีส และทรงทำงานในธนาคารแห่งหนึ่ง

มกุฎราชกุมารบ๋าว ล็อง
Crown Prince Bảo Long.jpg
ครองราชย์30 กรกฎาคม พ.ศ. 254028 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (เพียงในนาม)
รัชสมัย9 ปี
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แห่งเวียดนาม (ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์)
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ทั้ง แห่งเวียดนาม (ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์)
ราชวงศ์ราชวงศ์เหงียน
พระราชบิดาสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แห่งเวียดนาม
พระราชมารดาสมเด็จพระจักรพรรดินีนาม เฟือง แห่งเวียดนาม
ประสูติ4 มกราคม พ.ศ. 2479
เว้ อินโดจีนของฝรั่งเศส
สวรรคต28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (71 ปี)
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

มกุฎราชกุมารเหงียน ฟุก บ๋าว ล็องสิ้นพระชนม์ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีพระชนมายุ 71 พรรษา และมีการจัดพิธีฝังพระศพในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2550

อ้างอิงแก้ไข