ภาษาเบอตาวี

ภาษาเบอตาวี มีอีกชื่อว่า ภาษามลายูเบอตาวี, ภาษามลายูจาการ์ตา หรือ ภาษามลายูบาตาเวีย เป็นภาษาพูดของชาวเบอตาวีในกรุงจาการ์ตาของประเทศอินโดนีเซีย มีผู้พูดภาษาเบอตาวีเป็นภาษาแม่ประมาณ 5 ล้านคน โดยเป็นภาษาลูกผสมที่อิงภาษามลายู (Malay-based creole language) ในจาการ์ตา เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นภาษาลูกผสมที่มีภาษามลายูเป็นฐาน ภาษาเบอตาวีเป็นภาษาไม่ทางการยอดนิยมในอินโดนีเซียสมัยปัจจุบัน ซึ่งเป็นฐานของสแลงอินโดนีเซียและมักพูดกันในละครโทรทัศน์จาการ์ตา คำว่า เบอตาวี มาจากคำว่าบาตาฟียา อันเป็นชื่อทางการของจาการ์ตาในสมัยหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ อูรี ตัดมอร์รายงานว่า ยังไม่มีขอบเขตแบ่งภาษาปากอินโดนีเซียจาการ์ตา (Colloquial Jakarta Indonesian) ออกจากภาษามลายูเบอตาวีอย่างแน่ชัด[2]

ภาษาเบอตาวี
Basè Betawi
ประเทศที่มีการพูดประเทศอินโดนีเซีย
ภูมิภาคจาการ์ตา
ชาติพันธุ์
จำนวนผู้พูด5 ล้านคน  (2000 census)[1]
ตระกูลภาษา
ครีโอลฐานมลายู
  • ภาษาเบอตาวี
ภาษาถิ่นมลายูโคโคส
รหัสภาษา
ISO 639-3bew
มะระโก 1:9-11 ในภาษาเบอตาวี

ตัวอย่างแก้ไข

ภาษาไทยแก้ไข

มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระเสรีและเสมอภาคกันทั้งในศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ

ภาษามลายูแก้ไข

Semua manusia dilahirkan bebas dan samarata dari segi kemuliaan dan hak-hak. Mereka mempunyai pemikiran dan perasaan hati dan hendaklah bertindak di antara satu sama lain dengan semangat persaudaraan.

ภาษาเบอตาวีแก้ไข

Semue orang ntu dilahirin bebas ame punye martabat dan hak-hak yang same. Mereka ntu dikasih akal ame ati nurani dan kudu bergaul satu ame lainnye dalem semangat persaudaraan.

อ้างอิงแก้ไข

  1. ภาษาเบอตาวี ที่ Ethnologue (18th ed., 2015) (ต้องสมัครสมาชิก)
  2. Kozok, Uli (2016), Indonesian Native Speakers – Myth and Reality (PDF), p. 15
  • Ikranagara, Kay (1975). Melayu Betawi grammar (Ph. D. thesis). University of Hawaii at Manoa. hdl:10125/11720.

หล่งข้อมูลอื่นแก้ไข