ภาษาเตาซุก (ฟิลิปีโน: Wikang Tausug; อังกฤษ: Tausug language) หรือ ภาษาซูก (เตาซุก: Bahasa Sūg) อยู่ในตระกูลวิซายัน มีผู้พูดในจังหวัดซูลู ประเทศฟิลิปปินส์ มีผู้พูดในมาเลเซียและอินโดนีเซียด้วย

ภาษาเตาซุก
ประเทศที่มีการพูดส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์, มีพูดในอินโดนีเซียและมาเลเซียด้วย
ภูมิภาคเกาะโฮโล, จังหวัดซูลู, เกาะปาลาวัน, เกาะบาซีลัน, เมืองซัมบวงกา และบริเวณใกล้เคียง มีพูดในกาลีมันตัน อินโดนีเซีย และรัฐซาบะฮ์ มาเลเซีย
จำนวนผู้พูด1,022,000 คน
(900,000 คนในฟิลิปปินส์)  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3tsg

ไวยากรณ์แก้ไข

สรรพนามแก้ไข

บุรุษ การกสัมบูรณ์ (Absolutive) การกสัมพันธ์ (Ergative) การกกรรมตรง (Oblique)
บุรษที่ 1 เอกพจน์ ako ku kaku
บุรษที่ 1 ทวิพจน์ kita natu´, ta katu´
บุรษที่ 2 เอกพจน์ ikaw, kaw mu kaymu
บุรษที่ 3 เอกพจน์ siya niya kaniya
บุรษที่ 1 พหูพจน์รวมผู้ฟัง kitaniyu natu´niyu, taniyu katu´niyu´, katu´natu´
บุรษที่ 1 พหูพจน์ไม่รวมผู้ฟัง kami namu kamu´
บุรษที่ 2 พหูพจน์ kamu niyu kaniyu
บุรษที่ 3 พหูพจน์ sila nila kanila