ภาษาเตอร์กิกเก่า

ภาษาเตอร์กิกเก่า ใช้พูดโดยชาวกอกเติร์กและใช้ในจารึกอักษรออร์คอน ใกล้เคียงกับภาษาอุยกูร์โบราณ รวมทั้งภาษาเติร์กในเขตไซบีเรีย เป็นบรรพบุรุษของภาษากลุ่มเติร์กตะวันตก เช่นภาษาโอคุซและภาษาเคียปชัก

ภาษาเตอร์กิกเก่า
ภาษาเตอร์กิกตะวันออก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก, เอเชียกลาง และยุโรปตะวันออกบางพื้นที่
ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 8–13
ตระกูลภาษา
เตอร์กิก
ภาษาถิ่น
ระบบการเขียนอักษรออร์ค็อง, ชุดตัวอักษรอุยกูร์เก่า
รหัสภาษา
ISO 639-3อย่างใดอย่างหนึ่ง:
otk – Old Turkish
oui – Old Uyghur
นักภาษาศาสตร์otk Old Turkish
 oui Old Uyghur