ภาษาอะดีเกยา (อะดีเกยา: Адыгабзэ, อักษรโรมัน: Adygabzə, [aːdɘɣaːbzɜ]) หรือ เซอร์คัสเซียตะวันตก (อะดีเกยา: кӏахыбзэ, อักษรโรมัน: khaxybzə) เป็นภาษากลุ่มคอเคซัสตะวันออกเฉียงเหนือที่พูดโดยชาวเซอร์คัสเซียกลุ่มย่อยทางตะวันตก[2] เป็นภาษาราชการของสาธารณรัฐอะดีเกยาในรัสเซีย เคยเขียนด้วยอักษรอาหรับและอักษรละติน ปัจจุบันเขียนด้วยอักษรซีริลลิก การเรียงประโยคเป็นแบบประธาน-กรรม-กริยา และใช้รูปประโยคสัมพันธการก

ภาษาอะดีเกยา
เซอร์คัสเซียตะวันตก
Адыгабзэ
ประเทศที่มีการพูดสาธารณรัฐอะดีเกยา
ดินแดนครัสโนดาร์
ชาติพันธุ์ชาวเซอร์คัสเซีย
จำนวนผู้พูด610,000  (2010–2020)[1]
ตระกูลภาษา
รูปแบบก่อนหน้า
ภาษาถิ่น
Temirgoy (สำเนียงมาตรฐาน)
ระบบการเขียนซีริลลิก
ละติน
อาหรับ
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการ รัสเซีย
ภาษาชนกลุ่มน้อยที่รับรองใน จอร์แดน

 อิสราเอล

รหัสภาษา
ISO 639-2ady
ISO 639-3ady
บริเวณที่มีผู้พูดภาษาอะดีเกยาในสาธารณรัฐอะดีเกยา ประเทศรัสเซีย (2002)[ต้องการอ้างอิง]
จำนวนร้อยละประชากรที่พูดภาษาอะดีเกยาหรือคาบาร์เดียในประเทศตุรกี (1965)[ต้องการอ้างอิง]
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทอักษรสากล หากระบบของคุณไม่รองรับการแสดงผลที่ถูกต้อง คุณอาจเห็นปรัศนี กล่อง หรือสัญลักษณ์อย่างอื่นแทนที่อักขระยูนิโคด
Yinal พูดภาษาอะดีเกยา

ตัวอย่าง

แก้
ยอห์น 1: 1-6 ในภาษาอะดีเกยา ทับศัพท์ แปลไทย

Ублапӏэм ыдэжь Гущыӏэр щыӏагъ. Ар Тхьэм ыдэжь щыӏагъ, а Гущыӏэри Тхьэу арыгъэ. Ублапӏэм щегъэжьагъэу а Гущыӏэр Тхьэм ыдэжь щыӏагъ. Тхьэм а Гущыӏэм зэкӏэри къыригъэгъэхъугъ. Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэуми ащыщэу а Гущыӏэм къыримыгъгъэхъугъэ зи щыӏэп. Мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ а Гущыӏэм хэлъыгъ, а щыӏэныгъэри цӏыфхэм нэфынэ афэхъугъ. Нэфынэр шӏункӏыгъэм щэнэфы, шӏункӏыгъэри нэфынэм текӏуагъэп.

Ublāṗăm ədăžʼ G˚šʼəʾăr šʼəʾāġ. Ār Tḥăm ədăžʼ šʼəʾāġ, ā G˚šʼəʾări Tḥăw ārəġă. Ublāṗăm šʼeġăžʼāġăw ā G˚šʼəʾăr Tḥăm ədăžʼ šʼəʾāġ. Tḥăm ā G˚šʼəʾăm zăč̣ʼări qəriġăġăχ˚ġ. Tḥăm qəġăχ˚ġă pstăwmi āšʼəšʼăw ā G˚šʼəʾăm qəriməġġăχ˚ġă zi šʼəʾăp. Məč̣ʼodəžʼən šʼəʾănəġă ā G˚šʼəʾăm xăłəġ, ā šʼəʾănəġări c̣əfxăm năfənă āfăχ˚ġ. Năfənăr ṣ̂˚nč̣ʼəġăm šʼănăfə, ṣ̂˚nč̣ʼəġări năfənăm teḳ˚āġăp.

ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาล สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ ในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ ในพระองค์คือชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด แต่ความมืดไม่ได้เข้าใจความสว่างนั้น

อ้างอิง

แก้
  1. ภาษาอะดีเกยา ที่ Ethnologue (25th ed., 2022)  
  2. Aydın, Şamil Emre (2015), Çerkes Diyalektleri ISBN 9786056569111

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้